Sidhuvudbild

Våra verktyg

ODP®

Vårt beprövade arbetssätt med verksamhetsutvecklingens systematiska förbättringar kallar vi för ODP® - Operational Development Process.

ODP är "moderskeppet" och kärnan i vår tillämpning av framgångsrikt förbättringsarbete som involverar alla medarbetare och stegvis utvecklar en förbättringskultur som ger mätbara resultat på helt nya nivåer. Ett tankegods som vi utvecklat och dokumenterat under mer än tre decennier.LOD®

Lean & Operational Development är ett komplement till ODP som vi tillämpar i organisationer som valt att fokusera det systematiska förbättringsarbetet på en del av organisationen där det är extra viktigt just nu att så snabbt som möjligt åstadkomma en förbättrad flödeseffektivitet.

Inom vård och omsorg, där vi varit verksamma sedan 2005, och har ett ramavtal med SLL sedan 2011, är uppdragsgivarens intention ofta att fokusera på flödeseffektivitet och att samtidigt åstadkomma en ökad samverkan mellan enheter och arbetsflöden i hela organisationen.

När satsningen på systematiskt förbättringsarbete har ambitionen att arbeta med flöden både på bredden och djupet då kombinerar vi ODP och LEAN och då kallas vårt sätt att arbeta med systematiskt och flödesorienterat förbättringsarbete för LOD. ODP som tillägg till LEAN står då för insikten om att varje organisation är ett levande system och inte ett tekniskt system med allt vad det innebär för att åstadkomma ett framgångsrikt och bestående förbättringsarbete.ODM®

Ledares förmåga att leda bra möten är själva drivningsmotorn i "moderskeppet" där alla medarbetare ser till att ledningens intentioner omsätts i aktiviteter. Regelbundna och bra möten som driver många små aktiviteter är den mekanism som gör att strategierna slutligen går från ord till handling.