Sidhuvudbild

Vår erfarenhet av ODP

50 års samlad erfarenhet av vad som krävs för att lyckas;
- värva och engagera alla medarbetare i en organisation.
- kraftsamla ”den lokala expertisen” i samma riktning.
- utveckla nya arbetssätt med ökad samverkan i arbetsflöden.
- förflytta attityder, värderingar och förhållningssätt.
- undvika de fallgropar som vi känner till sedan länge.
- etablera den förbättringsstruktur som stöder uthållighet.
- utveckla den samarbetskultur som är nödvändig.

Vår tillämpning av ODP har den nödvändiga balansen, mellan det objektiva och det subjektiva perspektivet, som krävs för att lyckas med att utveckla en kultur. Vi tränar hela organisationen, såväl ledare som medarbetare, att uthålligt utveckla sin egen förmåga och mognad att fullt ut genomföra sina strategier.

Andra angreppssätt som saknar verktyg och kompetens att utveckla ledare och medarbetare i den subjektiva sfären, underskattar att företaget är ett levande system av människor. Det är ju inte ett tekniskt system som går att detaljstyra.