Sidhuvudbild

Resultat

Resultat av en högre dignitet

Anpassad och uthållig tillämpning av vårt angreppssätt resulterar i en förbättringskultur med mätbara trendbrott i utvecklingen av kvalitet, konkurrenskraft och frisknärvaro.

Vinnande tillämpning bakom USK

1996 - Volvo Aero
1998 - Volvo Lastvagnar
2011 - Servicetjänster och Logistik (SoL),
Karolinska Universitetssjukhuset

Under de 16 år som SIQ delat ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet sedan 1992 har ODP 3 gånger varit den bärande arbetsmetoden bakom det systematiska och uthålliga förbättringsarbete som resulterat i utmärkelsen.

SIQ gör en mycket noggrann genomlysning och analys av verksamheten ur ett flertal perspektiv som beskrivs på deras hemsida som du når om du klickar på bilden nedan.

USKLogga2011Liten-90.jpg

Kundspecifika exempel

Under de ca 30 år som vi har tillämpat OD, hos många uppdragsgivare inom såväl privat som offentlig sektor, har det uppnåtts tydliga och mätbara resultat. Resultaten har varit såväl objektiva (hårda) som subjektiva (mjuka) och utvecklats både stegvis och som trendbrott i strategiska nyckeltal. Kontakta oss om du är intresserad av mer specifika exempel.