Sidhuvudbild

Om oss

Vilka är vi

Dignitet genomför uppdragen i samverkan mellan erfarna och meriterade konsulter som ger den bäst sammansatta kompetensprofilen för uppdraget.

På denna sida presenteras medföretagarna i Dignitet som vid behov kompletteras med andra erfarna kollegor inom vårt nätverk.

Björn Stattin

portstattin.jpg 0705-557707

bjorn@stattin.se

Civilekonom.
Säljchefsbefattningar inom IBM.
VD för 4 "startups" inom IT, telekom och programvaruindustrin.
Ansvarig för affärsutv. och sourcing inom EDS Corp. i Norden.
VD för Concis Corporate IT Advisors, 1995.
Grundare och senior konsult i OD Partner sedan 2001.
Projektledare för IVA-projekten IT utan gränser och Scorecard.se, 2006 - 2011
Grundare och VD i Dignitet sedan 2005.

Per-Erik Mohlin

port_mohlin.jpg 0708-200050

pererik@mohlinab.se

Civilingenjör.
Arbetat för ASEA från 1972 och för Volvo sedan 1985.
Har varit VD i Volvo Aero och Volvo Personvagnar
och vVD i AB Volvo.
Grundare och arbetande styrelseordförande i OD Partner, 2001.
Medföretagare i Dignitet sedan 2005.

Anna Orbe

anna_o1.jpg 0736-005607

anna@orbe.se

Apotekare.
Forskare, projekt- och processledare samt chef på olika befattningar inom läkemedelsföretagen Kabi Pharma, Pharmacia Upjohn, Orion Pharma samt IT bolaget PharmaSoft.
Senior konsult inom OD Partner sedan 2003.
Certifierad inom ledarskapsanalyser samt ledarcoachning sedan 2003.
Medföretagare i Dignitet sedan 2007.