Sidhuvudbild

Om ledarskapet

Formulerade ledare värvar sig själva - och sina medarbetare

Den i särklass viktigaste komponenten för att lyckas skapa en stark förbättringskultur är ledarnas kunskap, vilja och förmåga att leda ett uthålligt och integrerat förbättringsarbete. Ett förbättringsarbete som stödjer organisationens övergripande fokus och strategier och som stegvis förbättrar medarbetares och gruppers samverkan i processerna. Träning av förbättringsledare och coacher ingår därför som en viktig komponent i OD. Samtliga ledare och coacher, som ska leda och stödja förbättringsarbetet, tränas – ibland tillsammans och ibland separat.

Träningen fokuserar på förmågan att skapa samsyn om vad som är viktigast just nu och hur delarna stödjer helheten – ”den röda tråden”.
Att känna sitt budskap och vara välformulerad i sitt framförande kräver träning. Förbättringsledarförmåga handlar mycket om att kunna värva och inspirera alla medarbetare med pedagogisk kommunikation i dialogform. Det handlar också om att träna sin förmåga att sortera och välja rätt förbättringsverktyg.

En tydlig röd tråd är en förutsättning för att varje medarbetare i sin egen förbättringsgrupp skall kunna se hur varje förbättringsaktivitet, som ofta i sig själv kan synas liten, bidrar till helheten.

Förmågan att leda arbetsgrupper så att alla möten blir "bra möten" tränas också. Bra i betydelsen att de leder till bra aktiviteter som systematiskt och uthålligt bidrar till att affärskritiska strategier genomförs med kraft och når sina mål.

”Vi hugger inte sten – vi bygger en katedral”