Sidhuvudbild

ODP

ODP®

Uthålligt och systematiskt förbättringsarbete har tillämpats av särskilt framgångsrika företag och organisationer i decennier.

Det moderna ursprunget är den japanska kvalitetsfilosofin Kaizen (Kai= gör, zen=bättre) som utvecklats av bland andra Toyota. Tillsammans med främst ABB och Volvo har vi, sedan början på 1980-talet, anpassat tankarna bakom Kaizen till svenska förhållanden. Det gäller bland annat skillnader i företagskultur och synen på ledarskap och medarbetarskap.

Vårt beprövade arbetssätt med verksamhetsutvecklingens systematiska förbättringar kallar vi för ODP® - Operational Development Process. Ett tankegods som vi utvecklat och dokumenterat under mer än tre decennier.

Under åren har det vuxit fram ett otal olika ansatser och tillämpningar inom området ständiga förbättringar (Continous Improvement och Change Management). När det gäller varför (..det är en bra idé att arbeta med ständiga förbättringar i alla organisationer) och vad (..vi vill åstadkomma och då behöver tänka på) då är många i stora delar överens.

Men när det kommer till hur det faktiskt kan genomföras framgångsrikt och vad som krävs för att få det att fungera i praktiken då saknas alltför ofta den helhetssyn, kommunikationsförmåga, handfasta struktur, stöd och systematik som vi tålmodigt har utvecklat och funnit lösningar på inom ODP under åren.

Att utveckla ledarskapets förbättringsförmåga är det centrala i ett framgångsrikt genomförande. Förmågan att formulera och kommunicera företagets målbild och viktigaste utmaningar just nu. Att leda bra möten som ger resultat och driver förbättringsarbetet genom att mobilisera medarbetarnas lokala expertis.

Det är kompetensen om tillämpningen - hur vi faktiskt ska gå från ord till handling - som är helt avgörande för om satsningen på ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete skall bära frukt - oavsett vad man kallar det.