Sidhuvudbild

Hur går det till

Utifrån en god insikt om omvärld, marknad, kunder och medarbetare formuleras en vision, en gemensam målbild och ett strategiskt fokus - det som är viktigast att kraftsamla alla medarbetare kring just nu. Resultatet av detta arbete kommuniceras till alla medarbetare som får möjlighet att påverka och förbättra den strategiska inriktningen. Medarbetarnas förbättringsgrupper väljer därefter det egna fokus som bäst bidrar till målbilden. I regelbundna förbättringsmöten beslutas om aktiviteter som var och en kan utföra för att gruppen och organisationen skall nå sina mål.

Samtliga ledare som skall leda och stödja förbättringsmöten tränas i förmågan att leda bra möten och att skapa samsyn om vad som är viktigast just nu och hur delarna stödjer helheten – ”den röda tråden”.

ODP är inte en ersättare för pågående förbättringsinitiativ, utan ett komplement till dem. ODP är till skillnad från de flesta andra projektarbeten och processer en arbetsmetod utan ett uttalat slut. Arbetssättet stöder och förstärker de förbättringsverktyg företaget redan använder sig av och bygger vidare på de framsteg företaget redan uppnått.