Sidhuvudbild

Förbättringsarbete med mätbara resultat

Affärsidé

Att komplettera ledares vilja och mod att förnya
med vår erfarenhet och förmåga att tillämpa OD

___________________________________

Mission

Sprida resultaten av framgångsrikt förbättringsarbete

___________________________________

Vision

Alla ledare och medarbetare ser sin viktiga del i helheten

IMG_0118.jpg

Några synonymer till dignitet;
värde, rang, storhet, betydelsegrad och produkt av faktorer.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Rätt tillämpning av vårt tankegods, resulterar i en förbättringskultur
med mätbara trendbrott i utvecklingen av kvalitet, konkurrenskraft och frisknärvaro.

ODP® har varit
bärande program
bakom USK


1996 - Volvo Aero
1998 - Volvo LV
2011 - Karolinska Universitetssjukhuset, Servicetjänster och Logistik (SoL),

Klicka på bilden så länkas du till SIQ

USKLogga2011Liten-90.jpg

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in